KAFEDRA / Ədəbiyyat

Ramiz Bayramov - Onkologiya (ATU tələbələri üçün dərslik)

 

2001– 2012 – 404 elmi iş; 2 dərslik; 5 tədris-metodik vəsait; 3 monoqrafiya.

 1. Müasir kliniki onkologiyanın ümumi aspektləri. Bakı – 2006. Ə.T. Əmiraslanov, N.M. Əmirəliyev, E.E. İbrahimov
 2. Yumşaq toxuma sarkomaları. Bakı –  2006. Azər Əhliman oğlu Əmiraslanov
 3. Priüipı leçeniə sarkomı məqkix tkaney koneçnostey. Baku – 2012. N.İ. Mextieva
 4. Boynun orqandankənar şişləri. Bakı – 2006. Ə.T. Əmiraslanov, N.M. Əmirəliyev
 5. Primenenie sovremennıx luçevıx metodov diaqnostiki pri rake gndometriə. Baku – 2006. S.S. Radjabova, Ö.T. Gfendiev
 6. Mədəaltı vəzi xərçəngi. Bakı – 2008. Bayramov Ramiz Bəxtiyar oğlu

Kitablar

 1. Qığırdaq şişləri. Bakı – 2001. Ə.T. Əmiraslanov, N.V. Qasımov
 2. Uşaq onkologiyası. Bakı – 2010, Ə.T. Əmiraslanov, A.Y. Qazıyev
 3. Abdominal onkologiya. Bakı – 2004. Ə.T. Əmiraslanov, R.B. Bayramov
 4. Onkologiya. Bakı “Təhsil” – 2010, Ə.T. Əmiraslanov, A.Y. Qazıyev
 5. Gndoprotezirovanie kruptıx kostey i sustavov u onkoloqiçeskix bolğnıx. Baku – 2011. A.T. Amiraslanov, M.D. Aliev, A.A. Amiraslanov
 6. Baş-boyun şişləri. Bakı – 2012. Namiq Əmirəliyev, Azər Əmiraslanov
 7. Rak qortani. N.M. Amiraliev
 8. Süd vəzisi xərçəngi. Bakı – 2013, Ə.T. Əmiraslanov, A.Y. Qazıyev, N.İ. Mehdiyeva