ŞÖBƏLƏR / Poliklinika diaqnostik şöbə / Biokimyəvi laboratoriya / Ümumi məlumat

Klinik-biokimyəvi laboratoriya

Laboratoriyalarımızda 4 bölmə fəaliyyət göstərir:
1. İmmunoloji bölmə - tam avtomat olan Siemens Advia Centaur CP və Rosh Cobas Elecsys 2010 cihazlarında aparılır. bu cihazlar vasitəsilə onkomarkerlər, hormonlar, autoimmun markerlər və klinikada tələb olunan digr analizlər aparılır.

2. Biokimyəvi analizlər bölməsi - tam avtomat olan Rosh Cobas İnteqra 400 plus və Biolis 50 cihazlarında aparılır. buradakı analizlər əksər biokimyəvi testləri əhatə edir.

3. Hemotoloji bölmə - burada Mythic18 cihazı ilə qanın ümumi analizi (18 parametrli), DiaCHECK C-1 və CORMEY K-4 cihazları ilə koaqulyasiya göstəriciləri aparılır. həmçinin qan qrupu və rezus faktorunun təyini bu bölmədə həyata keçirilir.

4. Mikroskopiya bölməsi - burada sidiyin cə ncisin ümumi analizi, periferik yaxmaların mikroskopiyası edilir.