Bizim həkimlər

Vəliyeva Vəfa (Tibb üzrə fəlsəfə doktoru)
İxtisas: Onkoloq-mammoloq
Vəzifə: Həkim
Şöbə: II-ci şöbə
Xarici dillər: Rus, İngilis

Təhsil

Müddət İxtisas Adı Yer
1996-2002 Onkoloq Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı ş., Ə.Qasımzadə 14

Təcrübə

Müddət Vəzifə Adı Yer
2002-dən hal-hazıra qədər Həkim ATU-nun Onkoloji klinikası Bakı ş., S.Vurğun 208

Təlimlər

Müddət Adı Yer
2012 Gənc həkimlərin forumu Manhaym-Almaniya
2015 Memecerahiyyesi kursu İstanbul Univ. Çapa Tıpfakultesi
2016 Memekanserinde yeni yaklaşmalar İstanbul
2016 ESMO Kopenhagen
2017 Onkoplastikavə mammaplastika kursu İstanbul
2017 Seviyye III Rekanstruktivmemekansericerrahisi İstanbul
10.03-31.03.2018 Süd vəzin onkoplastik və rekonstruktiv cərrahiyyəsi kursu Düsseldorf-Almaniya
11.10-13.10.2018 Breastanbul İstanbul-Türkiye
01.03-04.03.2018 Meme hakkında her şey - süd vəzin plastikasına aid konfrans Bolu -Türkiye
12.01-14.01.2019 Meme kanserinde yeni yaklaşmalar İstanbul-Türkiye
07.02-09.02.2019 Moscow Breast meeting Rusiya-Moskva

Elmi iş və məqalələr

Adı Müəllif(lər) Nəşr
Sümük şişlərində damar endotelininböyümə amilinin CD-31 reseptorunun kliniki əhəmiyyəti Akad.Ə.T.Əmiraslanov, prof.H.K.Muradov, V.Z.Vəliyeva 2016
Комплексноеисследование в диагностикеостеоид-остеомы А.Т.Амирасланов, Х.К.Мурадов, В.З.Велиева "ЯдаровъеМужчин" №1,2015,Киев
Определениегистогенетическогоисточника,диагностика и прогнозированиеостеосарком А.Т.Амирасланов,Х.К.Мурадов.В.З.Велиева "Медицина"№3,2015,Алматы
Sümük şişlərinin residiv və metastazlarının əmələ gəlməsində angiogenezinkliniki əhəmiyyəti Ə.T.Əmiraslanov.Y.M.Hətəmov,V.Z.Vəliyeva. Azırbaycan Təbabətinin Müasir Nəaliyyətləri N2,2016

Üzvlük

Qurum