Bizim həkimlər

Abuzər Qazıyev (Tibb üzrə elmlər doktoru)
İxtisas: Həkim-onkoloq
Vəzifə: Tədris və elmi işlər üzrə direktor müavini
Şöbə: II-ci şöbə
Xarici dillər: Rus, İngilis

Təhsil

Müddət İxtisas Adı Yer
1983-1989 Müalicə işi N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu Bakı ş., Bakıxanov küç. 23
1989-1990 İnternatura KTTYX Bakı ş.
1992-1995 Aspirantura N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Onkologiya kafedrası Bakı ş., Bakıxanov küç. 23
1999-2004 Doktorant Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Ə.Qasımzadə 14

Təcrübə

Müddət Vəzifə Adı Yer
1990-1992 Həkim-cərrah 1 saylı Sumqayıt şəhər poliklinikası Sumqayıt şəhəri
1995-2005 Assistent Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Bakıxanov küç. 23
2005-2010 Dosent Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Bakıxanov küç. 23
2010-hal- hazıradək Professor Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Ə. Qasımzadə 14
2005-2010 Tədris hissə müdiri Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Ə. Qasımzadə 14
2011-2016 Dekan Azərbaycan Tibb Universitetinin I müalicə-profilaktika fakultəsi Bakı ş., Ə. Qasımzadə 14
2016-hal- hazıradək Tədris və elmi işlər üzrə müavin Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji klinikası Bakı ş., S.Vurğun 208
2016-hal- hazıradək Tədris hissə müdiri Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Ə. Qasımzadə 14

Təlimlər

Müddət Adı Yer

Elmi iş və məqalələr

Adı Müəllif(lər) Nəşr
Sümük şişləri Ə.T. Əmiraslanov A.Y. Qazıyev Bakı, Təbib nəşriyyatı, Azərbaycan Ensiklopediyası, NPB, 1997, 480 səh.
Uşaq onkologiyası (Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik) Ə.T. Əmiraslanov A.Y. Qazıyev Bakı, Maarif nəşriyyatı, 2010, 648 səh.
Onkologiya (Tibb Universiteti tələbələri üçün dərslik) Ə.T. Əmiraslanov A.Y. Qazıyev Bakı, Təhsil, 2010, 912 səh.
К статистике злокачественных опухолей органов пищеварения у детей в Азербайджане в 1991-2000гг А.Ю. Казиев VII Конгресс Педиатров России, «Детская гастроэнтерология: настоящее и будущее». Москва, 12-14 февраля 2002г., стр. 119-120
Злокачественные опухоли у детей в Азербайджане А.Ю. Казиев Научные труды VIII Международного Конгресса по иммунореабилитации «Аллергология, иммунология и глобальная сеть». Канна, Франция, 21-24 апреля 2002г. İnternational Journal on İmmunorehabilitation, March, 2002, Vol. 4, №1, р.192, №474
Новообразования в структуре причин смертности в Азербайджане А.Ю. Казиев Труды всемирного конгресса по клинической и иммунной патологии. Сингапур, 2-6 декабря 2002г. İnternational Journal on İmmunorehabilitation, November, 2002, Vol.4, №2, p.283, №100
Azərbaycanda bədxassəli şişlərdən ölümlə əlaqədar sosial-iqtisadi itki A.Y. Qazıyev Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2003, № 1, səh. 31-38
Malignant tumor morbidity among the population of Аzerbaijan Republic in the different zones above sea level A.Y.Gazıyev Fifteen İnternational Congress of Anti-Cancer Treatment. Feburuary 9th-12th, 2004, Paris, France, Proceeding Book, p.367
Статистика злокачественных новообразований в Азербайджане А.Ю. Казиев Family Health in the XXI Century. Materials of VIII İnternational Scientific Conference. Gos, İndia, 2004, p.122-125
Azərbaycanda əhaliyə onkoloji yardımın təşkilinin təkmilləşdirilməsi: Metodik tövsiyyələr. A.Y. Qazıyev Bakı: Azərbaycan Tibb Universitetinin nəşriyyatı, 2004, 50 səh.
Hockin və Qeyri-Hockin limfomaları zamanı müşahidə edilən anemiyaların etiopatogenezi haqqında müasir fkirlər Həsənova N.T. Qazıyev A.Y. Azərbaycan Onkologiya jurnalı, Bakı, 2017, №1, səh. 89-92
Mədə xərçəngini müşayiət edən pozulmuş həzm sindromunun müalicəsi nəticələrinin klinik-biokimyəvi xüsusiyyətləri Qazıyev A.Y. Mirzəyeva R.S. Azərbaycan Onkologiya Jurnalı, Bakı, 2016, №2, səh. 90-93
T-Lymphocyte subset (CD4/CD8) ratio of breast cancer patient in Basra – Iraq and Baku - Azerbaijan Ghalib Noori Nasr Nasrullayeva G.M. Gaziyev A.Y. Jawad KH Al-Ali Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 17, Cancer Control in Western Asia Special Issue, 2016, p. 175-177
Breast cancer in Basra governorate: Patteren of geographical distribution Ghalib Noori Nasr Nasrullayeva G.M. Gaziyev A.Y. Jawad KH Al-Ali Iraqi Journal of Community Medicine, January-April 2016, Vol 29, № (1&2), p. 1-7

Üzvlük

Qurum
Yeni Azərbaycan Partiyası
Azərbaycan Onkoloqlar Cəmiyyəti