Bizim həkimlər

Günay Əhmədova (Tibb üzrə fəlsəfə doktoru)
İxtisas: Onkoloq-mammoloq
Vəzifə: Həkim
Şöbə: II-ci şöbə
Xarici dillər: Rus, İngilis

Təhsil

Müddət İxtisas Adı Yer
1999-2005 Müalicə işi Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı ş., Ə.Qasımzadə 14
2006-2008 Klinik ordinator Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Ə.Qasımzadə 14
2008-2012 Aspirant Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrası Bakı ş., Ə.Qasımzadə 14

Təcrübə

Müddət Vəzifə Adı Yer
2005-2006 Interna-həkim A.T. Abbasov adına Bakı şəhər Onkoloji Dispanseri Bakı ş., Azadlıq prospekti
2012 hal-hazıradək Həkim-onkoloq ATU-nun Onkoloji klinikası Bakı ş., S.Vurğun 208

Təlimlər

Müddət Adı Yer

Elmi iş və məqalələr

Adı Müəllif(lər) Nəşr
Sümük şişlərinin diaqnostikasında sümük metabolizmi markerlərinin əhəmiyyəti Xəlilova V.Z. Əfəndiyev A.M. Əhmədova G.A. Sağlamlıq Jurnalı, Bakı, 2016, №3, s. 56-59
Sümük şişlərində İL-6 və qələvi fosfataza arasında əlaqənin öyrənilməsi Xəlilova V.Z. Əfəndiyev A.M. Əhmədova G.A. Orucov A.H Azərbaycan Metabolizm Jurnalı, Bakı, 2016, №1, s. 26-29
Интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли - альфа в сыворотке крови пациентов с опухолями костей Халилова В.З. Эфендиев А.М. Ахмедова Г.А. Ибрагимов Э.Э Лikи Украïни плюс, 2016, №3, cтр. 75-78
Osteogen və Yuinq sarkoması olan xəstələrdə sümük metabolizminin bəzi göstəricilərinin tədqiqi Əhmədova G.A. Kərimova İ.A. Professor İ.M.Məmmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2009, s.104-105
Müxtəlif lokalizasiyalı bədxassəli şişlərdə VEGF miqdarının tədqiqinin diaqnostik əhəmiyyəti Əhmədova G.A. Professor E.İ.İbrahimovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010, s.7
Bədxassəli sümük şişlərinin müasir diaqnostika üsulları Əhmədova G.A. Sağlamlıq , 2010, №4, s. 174-179
Bədxassəli sümük şişlərində sümük metabolizminin biokimyəvi markerlərinin tədqiqi Əhmədova G.A. ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2010, s.25-26
Bədxassəli sümük şişləri olan xəstələrin qan serumunda qələvi fosfatazanın aktivliyinin və oksiprolinin qatılığının tədqiqi Əhmədova G.A. Əzizova Ü.H. Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri, 2010, №6, s. 94-95
Исследование некоторых показателей костного метаболизма у больных с остеогенной саркомой и саркомой Юинга Əhmədova G.A. Материалы съезда онкологов и радиологов стран СНГ. Душанбе, 2010, с.920
VEGF və BDNF-in bədxassəli sümük şişlərinin angiogenezindəki rolu Əhmədova G.A. Professor T.Ə.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı, 2011, s.121
Level of Vascular Endothelial Growth Factor, Calcium and Phosphorus in Blood Serum in Different Types of Bone Tumors Əhmədova G.A. Narimanova G.V. Curierul Medical (Moldova), 2011, v. 320, No2, p 6-11
Диагностический алгоритм использования серологическиx маркеров остеосинтеза и остеолизиса у больных с первичными местнораспространными опухолями костей Əhmədova G.A. Ümumilli lider H.Ə.Əliyevin 88 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2011, s. 21-22
Sümük şişlərinin diaqnostikasında VEGF, VEGF-R1 və CEA-nın əhəmiyyəti Qasımov N.V. Əhmədova G.A. Ümumilli lider H.Ə.Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2012, səh 84-85
Значение VEGF и BDNF в диагностике и дифференциальной диагностике злокачественных опухолей костей Амирасланов А.Т. Əhmədova G.A. Фармация Казахстана, 2011, т. 121, №6, с. 35-38
Birincili və metastatik sümük şişlərinin erkən diaqnostikasında VEGF, VEGF-R1 və CEA-nın əhəmiyyəti Əhmədova G.A. Quliyev M.R Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalı, 2012, №1, s. 95-98
Bədxassəli sümük şişlərinin erkən diaqnostikasında VEGF reseptorlarının rolu Orucov A.H. Əhmədova G.A. Nərimanova G.V. Dayaq-hərəkət aparatının xəsarətləri və xəstəliklərinin müalicəsi. Travmatologiya və ortopediyada müasir texnologiyalar. Ağırlaşmaların müalicə və profilaktikası mövzusunda 7-ci beynəlxalq elmi-praktik konfrans materialları. Bakı, 2012, s. 179-180
Bədxasssəli sümük şişlərinin erkən və diferensial diaqnostikasında damar endotelinin böyümə amili reseptorlarının rolu Əhmədova G.A. Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2012 , №2, s. 42-46
Birincili sümük şişlərinin və kəskin osteomielitin differensial diaqnostikasında damar endotelinin böyümə amilinin əhəmiyyəti Qasımov N.V. Əhmədova G.A. Nərimanova G.V. Ə.M.Əliyevin anadan olmasının 115 illiyinə həsr edilmiş konfransın materialları. Bakı, 2012, s. 260-261
Birincili bədxassəli sümük şişlərinin və kəskin osteomielitin diferensial diaqnostikası Əmiraslanov Ə.T. Qasımov N.V. AMEA-nın xəbərləri, 2012, №2, s. 23-27
Bədxassəli sümük şişləri olan xəstələrdə kimya-terapiyanın nəticələri Əmiraslanov Ə.T. Əhmədova G.A. Qasımov N.V. Azərbaycan Tibb Jurnalı, №1, 2015, səh. 36-41
Bədxassəli şişləri olan xəstələrdə kimya-terapiyanın nəticələri Əmiraslanov Ə.T. Əhmədova G.A. Qasımov N.V. Azərbaycan Tibb Jurnalı, Bakı 2015. Səh. 36-41

Üzvlük

Qurum
Yeni Azərbaycan Partiyası