Onkologiya fənnindən yaz semestri üçün dərs proqramı

«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Əmiraslanov Ə.T.

YAZ SEMESTRİNDƏ HƏRBİ-TİBB FAKULTƏSİNİN V KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Ağciyər xərçəngi – 4 s.

2. Süd vəzisi xərçəngi – 4 s.

3. Qida borusu xərçəngi – 4 s.

4. Mədə xərçəngi – 4 s.

5. Yoğun bağırsaq xərçəngi – 4 s.

6. Qarajiyər xərçəngi – 4 s.

7. Mədəaltı vəzi xərçəngi – 4 s.

8. Yumşaq toxumaların sarkomaları – 4 s.

9. Sümük şişləri – 4 s.

10. Hemoblastozlar. Limfoqranulematoz – 4 s.

Cəmi – 40 saat
Kafedranın tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva
«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Əmiraslanov Ə.T.

YAZ SEMESTRİNDƏ MÜALİJƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏLƏRİNİN V KURSU ÜÇÜN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Ağız boşluğu selikli qişasının və dilin xərçəngi – 5s.

2. Ağjiyər xərçəngi – 5s.

3. Süd vəzisinin şişönü xəstəlikləri – 5s.

4. Süd vəzisi xərçəngi – 5s.

5. Qida borusu xərçəngi – 5s.

6. Mədə xərçəngi – 5s.

7. Yoğun bağırsaq xərçəngi – 5s.

8. Qaraciyər xərçəngi. Mədəaltı vəzi xərçəngi – 5s.

9. Uşaqlıq cisminin və boynunun xərçəngi – 5s.

10. Yumurtalıqların xərçəngi – 5s.

11. Yumşaq toxumaların sarkomaları – 5s.

12. Sümük şişləri – 5s.

13. Hemoblastozlar, limfoqranulematoz – 5s.

Cəmi – 65 saat
Kafedranın tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva
«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Ə.T. Əmiraslanov

MÜALİCƏ-PROFİLAKTİKA FAKUTƏLƏRİNİN VI KURSUNUN ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Onkoloji xidmətin təşkili. Onkoloji dispanserin və kabinetin vəzifələri. Onkoloji xəstələrin dispanserizasiyası. Poliklinikada xəstə qəbulu – 7 s.

2. Onkoloji xəstələrin müayinə üsulları. Klinik (anamnezin toplanması və fizikal) müayinə, xüsusi və morfoloji müayinə üsulları, şiş markerlərinin diaqnostik əhəmiyyəti. Poliklinikada xəstə qəbulu – 7 s.

3. Əsas şiş əleyhinə preparatlar. Kimyəvi terapiyanın növləri, preparatların işlədilmə qaydası, şiş əleyhinə dərmanların müalicəvi təsirini qiymətləndirilməsi. Şiş əleyhinə dərman müalicəsinin əlavə təsirləri, ağırlaşmaları və onların müalicəsi. Poliklinikada xəstə qəbulu – 4 s.
Onkologiyada palliativ yardım və simptomatik müalicə. Azərbaycanda palliativ yardımın inkişaf tarixi, onun prinsip və standartları. Xəstə kontingenti və seçim meyarı. Palliativ yardımın təşkilatı formaları – 3 s.

4. Döş qəfəsi, qarın boşluğu orqanlarının və süd vəzisinin şişi olan xəstələrin müzakirəsi – 7 s.

Cəmi: 28 saat
Kafedranın tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva