Onkologiya fənnindən payız semestri üçün dərs proqramı

«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademikƏ.T. Əmiraslanov

HƏRBİ-TİBB FAKULTƏSİNİN VI KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADANPRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI


1. Poliklinikada xəstə qəbulu – 7 s.

2. Qarın boşluğunun bədxassəli şişi olan xəstələrin müzakirəsi – 5 s. 
    Seminar: Bədxassəli şişlərin erkən diaqnostikasında skrininqin rolu – 2 s.

3. Döş qəfəsi orqanlarının və süd vəzisinin şişi olan xəstələrin müzakirəsi – 5 s.
    Seminar: Bədxassəli şişə şübhə olan xəstələrin minimum klinik müayinəsi – 2 s.

Cəmi: 21 saat
Tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Ə.T. Əmiraslanov

MÜALİJƏ-PROFİLAKTİKA FAKUTƏLƏRİNİN VI KURSUNUN ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Onkoloci xidmətin təşkili. Onkoloci dispanserin və kabinetin vəzifələri. Onkoloci xəstələrin dispanserizasiyası. Poliklinikada xəstə qəbulu – 7 s.

2. Onkoloci xəstələrin müayinə üsulları. Klinik (anamnezin toplanması və fizikal) müayinə, xüsusi və morfoloci müayinə üsulları, şiş markerlərinin diaqnostik əhəmiyyəti. Poliklinikada xəstə qəbulu – 7 s.

3. Əsas şiş əleyhinə preparatlar. Kimyəvi terapiyanın növləri, preparatların işlədilmə qaydası, şiş əleyhinə dərmanların müalijəvi təsirini qiymətləndirilməsi. Şiş əleyhinə dərman müalijəsinin əlavə təsirləri, ağırlaşmaları və onların müalijəsi. Poliklinikada xəstə qəbulu – 4 s. Onkologiyada palliativ yardım və simptomatik müalijə. Azərbayjanda palliativ yardımın inkişaf tarixi, onun prinsip və standartları. Xəstə kontingenti və seçim meyarı. Palliativ yardımın təşkilatı formaları – 3 s.

4. Döş qəfəsi, qarın boşluğu orqanlarının və süd vəzisinin şişi olan xəstələrin müzakirəsi – 7 s.

Cəmi: 28 saat
Tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Ə.T. Əmiraslanov

STOMATOLOGİYA FAKULTƏSİNİN V KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Baş və boyun nahiyəsi dərisinin xərçəngi, melanoma – 6 s.

2. Ağız boşluğu selikli qişanın və alt dodağın xərçəngi – 6 s.

3. Çənə və əng sümüyünün bədxassəli şişləri, ağız suyu vəzisinin şişləri – 6 s.

4. Qalxanvari vəzin xərçəngi. Baş və boynun orqandankənar şişləri – 6 s.

Cəmi: 24 saat
Tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Ə.T. Əmiraslanov

PEDİATRİYA FAKULTƏSİNİN VI KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Leykozlar (kəskin leykoz və xronik mieloleykoz) – 3 s.

2. Limfoqranulematoz – 4 s.

3. Qeyri-Xojkin limfomaları, Berkitt limfoması – 4 s.

4. Nefroblastoma – 3 s.

5. Neyroblastoma – 3 s.

6. Retinoblastoma – 4 s.

7. Uşaqlarda yumşaq toxumaların şişləri – 3 s.

8. Uşaqlarda baş və boyun nahiyəsinin şişləri – 4 s.

9. Uşaqlarda sümük şişləri – 5 s.

10. Uşaqlarda palliativ yardımın göstərilməsi üzrə standart – 2 s.

Cəmi: 35 saat
Tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Ə.T. Əmiraslanov

PAYIZ SEMESTRİNDƏ MÜALİJƏ-PROFİLAKTİKA FAKULTƏLƏRİNİN V KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Onkoloci klinika ilə tanışlıq. Onkoloci tibb müəssisələrinin tipləri və fəaliyyəti haqqında məlumat. Onkologiyada deontologiyanın prinsipləri – 3 s.

2. Bədxassəli şişlərin epidemiologiyası və profilaktikası – 2 s.

3. Bədxassəli şişlərin patoloci anatomiyası, inkişaf formaları. Residiv və metastazvermə – 2 s.

4. Bədxassəli şişlərin diaqnostika üsulları – 3 s.

5. Bədxassəli şişlərin müalijə üsulları, palliativ yardım haqqında anlayış – 5 s.

6. Onkoloci xidmətin təşkili. Dispanserizasiya. Klinik qruplar. Bədxassəli şişlərin erkən diaqnostikasında skrininqin rolu – 2 s.

7. Qalxanabənzər vəzin xərçəngi – 3 s.

8. Dəri xərçəngi. Melanoma – 5 s.

9. Dodaqların xərçəngi – 5 s.

10. Ağız boşluğu selikli qişasının və dilin xərçəngi – 5s.

11. Ağjiyər xərçəngi – 5s.

12. Hemoblastozlar, limfoqranulematoz – 5s.

Cəmi: 45 saat
Tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva«TƏSDİQ EDİRƏM»
Onkologiya kafedrasının müdiri: akademik Ə.T. Əmiraslanov

PAYIZ SEMESTRİNDƏ HƏRBİ-TİBB FAKULTƏSİNİN V KURSU ÜÇÜN ONKOLOGİYADAN PRAKTİK DƏRSLƏRİN MÖVZULARI

1. Onkoloci klinika ilə tanışlıq. Onkoloci tibb müəssisələrinin tipləri və fəaliyyəti haqqında məlumat. Onkologiyada deontologiyanın prinsipləri – 2s.

2. Bədxassəli şişlərin patoloci anatomiyası, inkişaf formaları. Residiv və metastazvermə – 3s.

3. Bədxassəli şişlərin diaqnostika üsulları. Skrininq – 2s.

4. Bədxassəli şişlərin müalijə prinsipləri – 3s.

5. Dəri xərçəngi. Melanoma – 5s.

6. Dodaqların xərçəngi. Ağız boşluğu selikli qişasının və dilin xərçəngi – 5s.

7. Qalxanabənzər vəzin şişləri – 5s.

Cəmi: 25 saat
Tədris hissə müdiri: T.S. Quliyeva